PUR panely, elektrika, klampiarske práce

Betónová podlaha v hangároch

Fotky z betónovania a hladenia podlahy v hangároch

Budovanie základov

Niekoľko pohľadov na výkopové a betonárske práce

Architektonická štúdia

Tu si môžete pozrieť vizualizácie, ktoré sú obsahom už vypracovanej architektonickej štúdie. Rozhodli sme sa naprojektovať všetky budovy, aby sme mohli pripraviť dokumentáciu pre územné rozhodnutie. V prvej fáze však budeme realizovať výstavbu len dvoch celkov – hangárov a priestorov pre spoločnosť Raybond. Neskôr je možné areál doplniť o administratívnu budovu a reštauráciu, ktoré budú obsiahnuté v územnom rozhodnutí.

Pripravné práce na pozemkoch začali

Čistenie pozemku, polohopis a výškopis

28.5.2018 Kosenie vysadeného porastu jačmeňa realizoval pán Trenčiansky za 45 eur. Pokosil cca 80% plochy.

3.06.2018 Stopol som okoloidúci báger a vykorenil nám asi 20 spílených stromov. Radlicou zobral zelinu a naznačil prístupovú cestu. Za hodinu práce zobral 30 eur bez bloku.

4-5.06.2018 Dočisťovanie pozemku od koreňov a kríkov.

12-13.06.2018 Výrub a následná likvidácia ovocných stromov. Zo zeme zostali trčať ešte pne kvôli ľahšiemu vytrhnutiu. Bude na to nutný bager alebo traktor.

15.6.2018 Postrek pre likvidáciu buriny. Bol zakúpený postrek GALLUP SUPER 360 1x20l  za 160 eur bez dph. Aplikáciu bude nutné opakovať niekoľko krát.

21.6.2018 Geodet vymeral základné rozmery pozemku a vyznačil ich v teréne. V najbližších dňoch spraví výškopis terénu.

30.6.2018 Geodet pán Šagát vykonal polohopis a výškopis na parcelách 1195/101, 1195/201, 1195/301 a 1195/401. Ako ste si mohli všimnúť, pribudla parcela 1195/401. Snažíme sa ju získať do dlhodobého nájmu od SPF .

02.07.2018 Mailom bol doručený výškopis. Celkovo bolo zameraných 224 bodov aj na priľahlých parcelách. Cena 600 eur bez DPH. Dole pod článkom v galérii náčrt situácie.

06.06.2018 Vytýčenie výšok taxovacích plôch. Bol privezený valec a v pondelok ráno nastupuje gréder na zrovnávanie terénu.

Terénne úpravy

09.06.2018  Začali zemné práce za účelom zrovnania terénu. Založili sme aj novú foto-galériu dole pod textom. Pevne verím, že toto celé bude trvať tri dni. Stroje vykonávajú skvelú prácu, kto má chuť nech sa zajtra príde pozrieť. Dozorujeme ich takmer celý deň. V čase obeda odlietam do Partizánskeho vlekať, takže cca 2 hodiny sú páni bez dozoru. Dnes pomohol Milan Kusek a dozeral na nich v tomto čase. Pracujú 10h denne od 7:00 do 18:00 a hodinu majú obednú prestávku.

10.6.2018 Pokračujeme v zrovnávaní terénu. Ku koncu dňa nás vyhnala búrka, takže dnes sa robilo len do 16h. Zajtra má pršať. Dnes som zohnal info, že môžeme zadarmo vyfasovať štrk frakcia 16-32, len si musíme zabezpečiť odvoz. Podľa môjho amatérskeho výpočtu potrebujeme minimálne 500 m3. Pri dnešných cenách je to 5-8 tis eur. Je to pomerne krátka vzdialenosť, 7,5 km od nás. Vyšlo mi to na 45 kamiónov po 12 m3. Ráno na tom začnem pracovať. Nové foto z dnešného dňa pridávam do galérie.

11.6.2018 Zrážky počas celého dňa, dnes sa nepracuje.

12.06.2018 Práce na zrovnávaní terénu pokračujú. Dnes sa zavážala asi najnižšia časť. Vrstva ktorú treba navoziť je tu takmer 50 cm. Celé sa to predlžuje vzhľadom na nerovnosť terénu. Má to ale aj pozitívum,  je nutné vyťažiť ornicu pod budúcimi hangármi.  Dnes sa konečne dokončil priestor pred hangármi takmer na 90%. Zajtra sa bude dolaďovať prechod z letiska k tomuto priestoru. Pridávam nové foto do galérie.

13.06.2018 Práce pokračovali. Plocha pred hangármi je už v rovine a teraz treba dokončiť spád smerom k vzletovej a pristávacej dráhe. Počítam, že v pondelok to dokončia. Nechám im ešte zrovnať plochu pod budúcimi hangármi. Zatiaľ mám info, že hrúbka betónovej deky bude cca 15 cm a podsypové lôžko cca 15-20 cm, čo znamená že úroveň pod hangármi by mala byť zhruba mínus 30-35 cm.

16.06.2018 Dnes sa pracovalo asi pol dňa. Vyzerá to tak, že práce sú tesne pred dokončením.

17.06.2018 Dnes dokončil gréder kompletne celú taxovaciu plochu. Trvalo mu to plných 5 dní. Zajtra dokončí ešte lôžko pod hangármi, nech je to pripravené na výstavbu. Pridal som aj nejaké foto do galérie.

18.06.2018 Celý deň gréder zrovnával lôžko pod hangármi. Na východnej strane je to do hĺbky 50 cm. Zajtra pokračuje podľa počasia.

19.06.2018 Dnes boli práce na terénnych úpravách definitívne ukončené. Pôvodný plán bol zrovnať len taxovačku, ale okolnosti ma priviedli k tomu aby sme vykopali zeminu aj pod hangármi a pod prístupovou cestou. V podstate máme 90-95% terénnych úprav za sebou. Zostávajú nám už len výkopy na pätky, ale to až potom ako bude vypracovaný projekt. Musíme ešte nechať odviezť z priestoru hangárov asi 50 m3 hliny ale to je už brnkačka.

Geologický prieskum

23.6.2019 Bol vykonaný geologický prieskum, potrebný pre projektovanie základov stavby. Cena za jeden vrt je 400€, kvôli veľkej dĺžke stavby boli nutné 3 vrty. Doteraz sme predbežne zvažovali 3 typy zakladania stavby: Základová doska, pilóty, alebo pätky. Na základe výsledkov z geologického prieskumu spolu so statikom určíme najvhodnejší typ základu, vzhľadom na únosnosť podložia a výslednú cenu.