Novinky

10.4.2019 Stretnutie s obyvateľmi Janíkoviec

O 18. hodine sme sa stretli s obyvateľmi Janíkoviec, aby sme im predstavili projekt rozvoja letiska. Stretnutie sa konalo v kultúrnom dome v Janíkovciach a zúčastnilo sa ho 35 občanov. V prvej časti sme odprezentovali naše zámery a neskôr sme odpovedali na otázky občanov. Vypočuli sme si niekoľko cenných návrhov a podnetov. Veríme, že tieto informácie nám pomôžu ešte viac skvalitniť úroveň služieb, ktoré bude letisko ponúkať širokej verejnosti. Všetkým ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa ďakujeme a tešíme sa opäť na stretnutie s Vami na letisku Nitra.   

5.2.2019 Nové rozdelenie pozemkov

Začiatkom februára pre nás vyhotovila geodetická kancelária GEA s.r.o. nový geometrický plán, ktorý bol následne overený a zapísaný na katastri. Týmto geometrickým plánom sme pozemky rozdelili tak, aby korešpondovali s plánovanou výstavbou. Nový stav pozemkov si môžete pozrieť prostredníctvom tohoto odkazu: 

Mapa pozemkov