Novinky

17.6.2023 Elektromontážne a klampiarske práce, plošiny

Na stavbe prebiehajú elektromontážne práce. Každý hangár má už elektrický rozvádzač a interiérové osvetlenie. Káble sú ťahané v lištách po strope a vypínače na osvetlenie sú na predných stĺpoch. Ukázalo sa, že naša modrá plošina bola super kúpa, elektrikári by sa bez nej nezaobišli a ešte ju určite využijeme lebo v interiéri budeme robiť vodu a možno aj natierať konštrukciu. Tiež sa využije pri montáži lexanov a hangárových dverí. Klampiari intenzívne pracujú už niekoľko týždňov, pre nich sme museli požičať aj exteriérovú plošinu. Netrpezlivo čakáme na kolaudáciu trafostanice, zatiaľ sme dočasne napojení na elektriku z aeroklubu.

13.6.2023 Ukončenie montáže PUR panelov

Dnes boli domontované posledné strešné panely. Zdržalo nás množstvo poškodených strešných panelov, ktoré bolo treba doobjednať a museli sme tiež vymeniť niekoľko PUR panelov za protipožiarne minerálne panely, aby sme splnili požiadavky protipožiarnej odolnosti.

17.5.2023 Siete a prípojky

Konečne sa podarilo zakopať nádobu, v ktorej bude umiestnená technológia pre tlakovú kanalizáciu. Bola to náročná operácia a bude to stáť nemalé peniaze. Čo sa týka ostatných sietí, pretlaky pod cestou a potokom sú hotové, sme už pripojení na vodu a stále čakáme na kolaudáciu trafostanice. Ku prebiehajúcej kolaudácii bolo treba ešte doplniť geometrický plán pre zriadenie vecných bremien, ktorý sme hneď dali vypracovať, takže dúfame že čoskoro bude možné trafo spustiť.

28.12.2022 Betónovanie deky

Oceľová konštrukcia je hotová a pred osadením PUR panelov je potrebné pripraviť podlahu. Teplá zima nám umožnila betónovať a tak sme sa už po pár dňoch čakania dočkali ideálneho bezzrážkového okna. Pôvodne sme to chceli zvládnuť za jeden deň, pretože všetko bolo perfektne nachystané. Firma SOCHOR s.r.o., ktorá mala zhotoviť podlahu zabezpečila šalovanie, osadenie oceľového profilu z prednej strany hangárov, uloženie hydroizolácie a vybudovali sme aj cestu pre domiešavače. Akcia sa nezaobišla bez kompikácií (jeden domiešavač zapadol na rolovacej dráhe a druhý sa skoro prevrátil keď zišiel z cesty), takže sme po západe slnka radšej betónovanie prerušili. Ukázalo sa, že to bolo dobré rozhodnutie, lebo hladenie prebiehalo ďalších 24 hodín. Po novom roku sme dokončili zvyšnú polovicu, tá sa až na jeden defekt podarila bez problémov. Podlaha vyzerá perfektne a sme radi že sa nám to podarilo vyhádať za „staré“ ceny, keďže od 1.1.2023 nastáva výrazné zdraženie betónu.

23.11.2022 Dokončenie transformátorovej stanice

TS, z ktorej bude napájaný celý areál bola dokončená a pripojili sme do nej NN káble zo všetkých budúcich SO. Stavbu realizovala Západoslovenská distribučná a.s. v rámci zmluvy o spolupráci. Z našej strany bola povinnosť darovať pozemok, vykúpiť pôdu a vybaviť územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

20.9.2022 Oceľová konštrukcia

Začína sa montáž oceľovej konštrukcie. Povrch v hangároch je pripravený a zhutnený a práce na hornej stavbe môžu začať.

12.9.2022 Kanalizácia

Rasťo sa pustil do budovania kanalizácie. Má k dispozícii JCB s bagristom od Milana Kúseka a gumáky:) Gravitačná časť, pozdĺž hangárov bude napojená do nádoby s čerpadlami a odtiaľ bude pokračovať tlaková časť smerom k ceste. Bude potrebné podtlačiť ju pod potok a cestu, aby sme sa mohli pripojiť do verejnej kanalizácie na opačnej strane cesty. Práce na gravitačnej kanalizácii komplikovala vysoká spodná voda, ale nakoniec sa to podarilo. Objednali sme nádobu s čerpadlami a ovládaním a hľadáme vodára, ktorý by nám to pomohol zmontovať keď nádobu osadíme. Kvôli spádu gravitačnej časti bude spodná časť nádoby v cca 5m hĺbke a musí sa osadiť do betónu. Čaká nás teda opäť odčerpávanie a boj so spodnou vodou.

1.7.2022 Zahájenie stavby

Po vydaní SP sme začali s výkopovými prácami. Porovnali sme cenové ponuky rôznych firiem, avšak kvôli vysokým cenám sme sa rozhodli stavbu základov realizovať „svojpomocne“. Čaká nás kopanie základov, osadenie oceľových armokošov, šalovanie, betónovanie a osadenie kotviacich prvkov pre oceľovú konštrukciu.

10.4.2019 Stretnutie s obyvateľmi Janíkoviec

O 18. hodine sme sa stretli s obyvateľmi Janíkoviec, aby sme im predstavili projekt rozvoja letiska. Stretnutie sa konalo v kultúrnom dome v Janíkovciach a zúčastnilo sa ho 35 občanov. V prvej časti sme odprezentovali naše zámery a neskôr sme odpovedali na otázky občanov. Vypočuli sme si niekoľko cenných návrhov a podnetov. Veríme, že tieto informácie nám pomôžu ešte viac skvalitniť úroveň služieb, ktoré bude letisko ponúkať širokej verejnosti. Všetkým ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa ďakujeme a tešíme sa opäť na stretnutie s Vami na letisku Nitra.

5.2.2019 Nové rozdelenie pozemkov

Začiatkom februára pre nás vyhotovila geodetická kancelária GEA s.r.o. nový geometrický plán, ktorý bol následne overený a zapísaný na katastri. Týmto geometrickým plánom sme pozemky rozdelili tak, aby korešpondovali s plánovanou výstavbou. Nový stav pozemkov si môžete pozrieť prostredníctvom tohoto odkazu:

Mapa pozemkov