Svetelný systém

Pre náš svetelný systém s označením RAY1 sme získali súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve od Dopravého úradu. Tento systém pozostáva z návestidiel na osvetlenie postranných radov VPD, prahovej priečky a stop-priečky. Návestidlá disponujú vlastnými akumulátormi a systém je umiestnený na presne vymeraných kotviacich bodoch. V súčasnosti upravujeme prevádzkovú príručku letiska Nitra tak, aby obsahovala informácie a postupy potrebné pre prevádzku VFR noc.